Windviewer SDE+

windmolen

De Windviewer SDE+ is gemaakt door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De Windviewer geeft voor elke locatie in Nederland op elke hoogte vanaf 20 tot en met 160 meter de gemiddelde windsnelheid weer, in de Windviewer aangeduid als windsnelheid. Deze windsnelheid is gebaseerd op de KNMI winddata over de periode 2004-2013.
Windviewer en SDE+ 2016
Bij een aanvraag voor SDE+ subsidie voor windenergie is het windrapport een verplichte bijlage. Het windrapport moet een netto P50 windenergie-opbrengstberekening bevatten. Met de Windviewer bepaalt u voor een gegeven combinatie van windturbinelocatie en ashoogte de maximale gemiddelde windsnelheid.

Geef een reactie