Vrijstelling miniwindturbines bedrijventerreinen

Met het plaatsen van miniwindturbines (ook wel kleine windturbines genoemd), kan kleinschalig energie opgewekt worden. Voor bedrijven is het mogelijk om in het kader van de Crisis en Herstelwet vergunningsvrij miniwindturbines op het dak van het gebouw te plaatsen, mits voldaan wordt aan bepaalde eisen en voorwaarden.

De gemeente heeft een aantal gebieden op bedrijventerreinen op Nijmeegs grondgebied aangewezen die mogelijk in aanmerking komen voor vergunningsvrij plaatsen.

Kijk voor uw locatie op onderstaande kaarten (pdf bestanden):

Winkelsteeg

Westkanaaldijk / De Sluis

Noord- en Oostkanaalhavens:   1      2      3

Bijsterhuizen Nijmegen

De Grift

Legenda bij pdf kaarten:

  • Het lila gekleurde binnengebied is vergunningsvrij
  • Het buitengebied in oranje heeft een vergunningsplicht.

Voorwaarden voor vergunningvrij plaatsen:

  • De miniturbine wordt gebruikt voor de eigen energievoorziening van de locatie.
  • De miniwindturbine dient gecertificeerd te zijn of te voldoen aan de landelijke richtlijnen, waarvan het origineel exemplaar bewaard dient te worden in logboek als onderdeel van de omgevingsvergunning. Navraag bij leverancier.
  • Bedrijven die onder het Besluit Externe Veiligheid inrichtingen vallen, dienen als onderdeel van de omgevingsvergunning een risicoanalyse te maken. Dit zijn onder meer de LPG-, BZRO-, en vuurwerkbedrijven.
  • De miniwindturbine mag geen geluidsoverlast en of visuele hinder geven.

Download hier een stroomschema  van de procedure voor het plaatsen van een miniwindturbine.

Wilt u meer informatie over vergunningvrij plaatsen? Neem dan contact op met power@nijmegen.nl

 

 

 

 

 

Geef een reactie