GPR gebouw

gpr

Het Groene Akkoord
In 2013 heeft Nijmegen samen met bouwbedrijven, woningcorporaties, buurgemeenten en de provincie Gelderland ‘Het Groene Akkoord‘ ondertekend. Hierin is afgesproken een duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving te realiseren, zowel voor nieuwbouw als voor de bestaande bouw. De wens van de consument en de gebouwgebruiker staat hierbij centraal.

GPR
Om duurzaam bouwen meetbaar en inzichtelijk te maken, gebruiken Nijmegen en omliggende gemeenten sinds 2013 het programma GPR. Met GPR kan de duurzaamheid van gebouwen worden berekend op vijf thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

In GRP Projecten vindt u een kaart van alle gebouwen en projecten in Nederland die met GPR zijn doorgerekend. U kunt op de kaart inzoomen op de projecten in Nijmegen.

GPR-Gebouw

Voor meer informatie: http://www.gprgebouw.nl/