Start bouw Zonnepark de Grift

Mooie berichten meteen in het nieuwe jaar, want direct na de jaarwisseling is de bouw van Zonnepark de Grift van start gegaan. De komende maanden is het op de bouwplek, onder de meest oostelijke molen van het windpark een komen en gaan van zwaar verkeer, opzichters en bouwlui. Als alles …

Zonnepanelen op bedrijfspanden mogelijk lokaal verplicht

 Vanaf 2022 kunnen gemeenten ondernemers verplichten hun daken vol zonnepanelen te leggen. Een verplichting om panden ‘energieneutraal’ te maken behoort ook tot de mogelijkheden. Minister Ollongren van BZK scherpt hiervoor de uitwerking van de Omgevingswet aan. De extra bevoegdheid voor gemeenten krijgt gestalte in het herziene Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). …

BOSA subsidie aanvragen?

Ook dit jaar is de “Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties” (BOSA) subsidieregeling open. Het budget voor dit jaar bedraagt € 79 miljoen. Aanvragen kunnen worden ingediend door amateurverenigingen voor bouw- en onderhoudskosten van de sportaccommodatie en aanschaf van sportmaterialen. Deze regeling is ook van toepassing voor duurzaamheidsmaatregelen.   Duurzaamheidsmaatregelen Maatregelen die …

Doe waar je goed in bent!

Deze keer zijn we voor de ‘Powernap’ op bezoek bij Koen Verlinden van FAIR coffins. FAIR coffins maakt uitvaartkisten van een nieuw ontwikkeld, gepatenteerd plaatmateriaal, gemaakt van natuurlijke & gerecyclede materialen die biologisch afbreekbaar zijn en CO2 neutraal. FAIR coffins is een sociaal ontwikkelingsbedrijf. De uitvaartkisten worden gemaakt door mensen …

Powernap John Meijering van Emixion

Voor deze Powernap interviewen we John Meijering van Emixion. Op het moment dat John binnenkomt vult de kamer zich meteen met energie. Met die energie geeft hij vervolgens vol enthousiasme antwoord op onze vragen. Ondernemend denken loopt als een rode draad door het leven van John. Bij elke functie die …