Subsidies innovatie bedrijfsleven

Zowel de EU, Rijksoverheid als de Provincie Gelderland hebben verschillende instrumenten, die bijdragen aan het bevorderen van innovatie door bedrijven. Elke innovatie begint met een idee van een individueel persoon of een bedrijf. Een idee om een nieuw product op de markt te brengen of om een bestaand product aan te passen.

In Gelderland zijn verschillende organisaties die mensen en bedrijven met een dergelijke idee verder kunnen brengen.  Voor innovaties in de energie- en milieutechnologiesector kunt u terecht bij  Stichting Kiemt www.kiemt.nl of het Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie www.rctgelderland.nl

Innovatieprojecten die gericht zijn op het ontwikkelen van een product of proces en waar een uitgewerkte business case aan ten grondslag ligt, zullen primair worden ondersteund met revolverende middelen vanuit provinciale fondsen, zoals bijvoorbeeld het Innovatie- en Energiefonds Gelderland van Oostnl.nl.

EFRO subsidie

Voor Oost Nederland is er in de periode 2014-2020 de zogenaamde EFRO subsdie beschikbaar. Dit is een Europese Subsidie die al toegekend is aan Oost-Nederland en onder innovatieve projecten in deze regio mag worden verdeeld. Voor meer informatie kijk op de website van OP-Oost of neem contact op met power@nijmegen.nl. Wij kunnen u helpen met een aanvraag.

Naast de subsidie ter ondersteuning van het innovatieproces, is er ook subsidie beschikbaar voor projecten die het innovatieklimaat verstevigen, zoals de oprichting van expatcenters, de ontwikkeling van proeftuinen, gedeelde onderzoeksfaciliteiten, etc. De hoogte van de subsidie en de maximale bijdrage in de subsidiabele kosten verschillen per activiteit.

Overige regelingen

Naast de genoemde regelingen zijn er heel veel specifieke regelingen voor bedrijven. Deze website van RVO biedt een aardig overzicht. Vaak is een dergelijke subsidie toch maatwerk en is advies van bijvoorbeeld een subsdieadviesbureau aan te raden. In bepaalde gevallen kunnen wij via Power2Nijmegen een gratis subsidiecheck voor u laten uitvoeren door professionele subsidieadviseurs. Neem hiervoor contact met ons op via power@nijmegen.nl

       

Geef een reactie