Fiscale regelingen (subsidie) bedrijven

Veel zakelijke subsidies voor energiebesparing hebben de vorm van een extra fiscale aftrek. Om hiervan gebruik te kunnen maken zal een onderneming  winst moeten maken (of inkomen moeten hebben). Draait de onderneming verlies, dan zijn de subsidies minder of niet interessant. De hoogte van de subsidie is dus afhankelijk van de belastingdruk van de onderneming en of u verliezen in de toekomst nog mag verrekenen.

Als ondernemer kunt u mogelijk gebruik maken van de onderstaande fiscale regelingen bij investeringen in duurzame maatregelen:

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

Een breed scala aan energiemaatregelen, waaronder energiezuinige verlichting, isolatie, energiebesparing in bedrijfsprocessen en zonnepanelen  komen in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek, ook wel de EIA genoemd. De fiscale aftrek bedraagt 41,5%.

Een BV kan ongeveer 10% van de investering aan vennootschapsbelasting besparen. Een maatschap, VOF of eenmanszaak kan zelfs wel 20% besparen. Om voor de subsidie in aanmerking te komen is de minimale capaciteit 25 kW (ca. 100 zonnepanelen). Investeert u voor meer dan 25 kW in zonnepanelen, dan wordt het bedrag dat in aanmerking komt voor EIA gemaximeerd op 1.200 euro per kW boven de 25 kW. Een investering in 40 kW zonnepanelen biedt dus 15 x 1.200 euro, ofwel 18.000 euro aftrek.

Om te weten welke maatregelen onder de EIA vallen raadpleegt u de Energielijst.

MIA en VAMIL

Fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken kan ook met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).  De aftrekposten en hoogte van de aftrek zijn bij MIA/VAMIL anders dan bij de EIA. In deze lijst kunt u zien welke maatregelen onder de EIA vallen en welke onder de MIA/VAMIL regeling. Komt een investering in aanmerking voor EIA en MIA? Dan moet u kiezen voor een van de twee regelingen. Ook kunt u de investeringskosten opsplitsen in een EIA- en een MIA-deel. Dat kan interessant zijn, omdat het voordeel van EIA groter is dan het voordeel van MIA. Voor meer informatie over wat in uw geval verstandig is om te doen, kunt terecht bij de Belastingdienst, of uw eigen accountant of boekhouder.

NB: in 2015 was er een aftrek via MIA/VAMIL mogelijk voor vervanging van asbest door zonnepanelen. In 2016 is deze regeling niet meer van toepassing vanwege de regeling Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Deze nieuwe regeling voorziet niet in subsidie voor zonnepanelen. Voor agrariërs is hiervoor nog wel een aparte regeling via de provincies: Asbest van het dak

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Investeert u in een jaar in totaal tussen de € 2.300 en € 306.931? Dan heeft u misschien ook recht op de
‘gewone’ kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.  Een BV kan een belastingbesparing van circa 6% realiseren. Een maatschap, VOF of eenmanszaak kan een belastingbesparing van circa 12% realiseren. Uw accountant of de Belastingdienst kan u hierover adviseren. Onder voorwaarden kan deze gecombineerd worden met bijvoorbeeld de EIA.

Combinatie van de fiscale regelingen met subsidies:

 

EIA en subsidies:
Ontvangt u via een andere regeling investeringssubsidie voor het bedrijfsmiddel? Breng dat subsidiebedrag dan in mindering op de aanschaf- of voortbrengingskosten. Exploitatiesubsidie hoeft u niet in mindering te brengen.

EIA en SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie)
In het SER Energieakkoord is afgesproken dat projecten die in 2014 en later een SDE+ subsidie aanvragen niet meer tegelijkertijd in aanmerking kunnen komen voor de EIA. In de basisbedragen voor de SDE+ 2014  en volgende jaren is en wordt daarom het voordeel van de EIA niet meer meegerekend. Per saldo leidt dat tot iets hogere basisbedragen binnen de SDE+ regeling.

EIA en Investeringssubsidie duurzame energie
In de nieuwe regeling Investeringssubsidie duurzame energie zijn bedrijfsmiddelen opgenomen die ook
op de Energielijst 2016 staan. Een bedrijfsmiddel kan niet voor beide regelingen in aanmerking komen.
Wanneer u voor een bedrijfsmiddel de investeringssubsidie duurzame energie krijgt, kunt u voor dit
bedrijfsmiddel niet ook een melding voor EIA indienen.

 

Geef een reactie