Stuurgroep Power2Nijmegen van start

stuurgroep p2n

…..op 16 december 2015 komt hier de stuurgroep van Power2Nijmegen voor het eerst bij elkaar. Doel van de stuurgroep is om vanuit het Power2Nijmegen netwerk meer sturing te geven aan de energietransitieprojecten in de stad en om nog meer verbinding te krijgen binnen het netwerk.

De stuurgroep van PowerNijmegen bestaat uit de volgende personen:

Claudia Algra               –             Royal HaskoningDHV

Erik Mimmel                –               Radboud Universiteit

Eric van Gaalen            –             Economisch Collectief Nijmegen

Ben Dankbaar              –              WindPowerNijmegen

Harrie Arends              –              ARN BV

Antoine Driessen         –              Rabobank

Paul van Roosmalen    –              De Gemeenschap

Harriët Tiemens           –              Gemeente Nijmegen (vz)

Jantine Zwinkels (RHDHV) vervult binnen de stuurgroep de rol van secretaris.

De samenstelling van de stuurgroep wisselt eens per jaar, zodat ook andere deelnemers aan Power2Nijmegen hierin zitting kunnen nemen.