Stichting de Wijkfabriek ontwikkelt eigen warmtenet in Nijmegen-West

In 2045 wil Nijmegen energieneutraal zijn. Maar hoe gaan we dat samen bereiken? En wat doet de gemeente Nijmegen? Aan het woord Harriët Tiemens, wethouder Financiën, Duurzaamheid en Mobiliteit.

Nijmeegse wijken moeten van het gas af
“Om in 2045 energieneutraal te zijn moeten we de helft van ons energiegebruik besparen en de andere helft duurzaam opwekken. Ik hoop niet dat we daar tot 2045 de tijd voor nodig hebben, maar de komende 20 jaar zijn we daar zeker mee bezig.”

Op dit moment werkt de gemeente aan de warmtevisie. “In deze visie schrijven we op hoe we de Nijmeegse wijken van het gas afhelpen. Er zijn momenteel een paar smaken, waaronder all electric of de aansluiting op een warmtenet.” All electric is een verzamelnaam voor technieken waarbij warmte wordt geproduceerd met behulp van elektriciteit en huizen zwaar geïsoleerd worden.

Er ligt al een warmtenet in de Waalsprong en deze is inmiddels doorgetrokken naar het Waalfront in Nijmegen-West. Hoe die verdere doortrekking van het warmtenet verloopt en hoe we de andere wijken planmatig en kosteneffectief van het gas afkoppelen staat in de warmtevisie.

Wie betaalt de rekening voor de energietransitie?
“We mogen de mensen niet opzadelen met hoge kosten. Er zijn maar een paar mensen die dit kunnen betalen, maar iedereen moet mee kunnen doen. Het is belangrijk dat de energiekosten ongeveer gelijk blijven. Daarom werkt de gemeente samen met de woningcorporaties aan collectieve oplossingen en zijn er financieringsconstructies voor particuliere huizenbezitters. Met de duurzaamheidslening is het mogelijk om een grote investering (tot 25.000 euro) te doen en de kosten over meerdere jaren uit te smeren. Op dit moment worden er nog afsluitkosten betaald om van het gas af te gaan, maar dat is natuurlijk gek als je bedenkt dat we met z’n allen van het gas af willen! Dat moet ook veranderen en dat wil de gemeente Nijmegen ook subsidiëren zolang dat nodig is. De wetgeving is dus nog niet klaar voor de transitie!”

Een kleinschalig warmtenet in Wolfskuil als voorbeeld voor de rest
De gemeente Nijmegen doet heel veel om de energietransitie op gang te krijgen, maar kan het natuurlijk niet alleen. Wethouder Tiemens juicht het initiatief Nijmegen hout van de Wolfskuil van de Wijkfabriek Wolfskuil daarom ook van harte toe! “Ik ben blij met het project omdat het laat zien dat een warmtenet op vele manieren gerealiseerd kan worden. Deze kleinschalige manier dient als voorbeeld voor de rest van de stad en laat zien dat het mogelijk is om het zelf te regelen. Dit project met zo’n 200 aangesloten woningen is een mooi begin en we hebben nog tientallen jaren om 80.000 woningen van het gas af te koppelen. Bovendien versnelt het proces, want er ligt immers al een stukje van het warmtenet. Wanneer het project succesvol wordt gerealiseerd is het belangrijk om op het grote warmtenet aan te sluiten zodat je bewoners de garantstelling geeft dat ze altijd warmte hebben.”

Stichting de Wijkfabriek is initiatiefnemer van het project Nijmegen hout van de Wolfskuil en onderzoekt in samenwerking met Warmte.nu de haalbaarheid voor de realisatie van een kleinschalig duurzaam warmtenet in Wolfskuil. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website www.iksluitaan.nl of neem contact op met Sander Veltmaat (sander@warmte.nu).

 

 


Op de foto: Wethouder Harriët Tiemens en Sander Veltmaat (Warmte.nu), ambassadeurs van Nijmegen hout van de Wolfskuil. Fotografie: Dave van Brenk.

 

Geef een reactie