Energy X Change groot succes!

Op donderdag 7 april hebben de netwerken Power2Nijmegen en Energie made in Arnhem gezamenlijk een bijeenkomst gehouden, genaamd ‘Energy X Change’. Showroom Arnhem ontving ruim 200 gasten, van ondernemers, tot maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Een energieke sfeer, gevarieerd programma en ‘netwerken’ alom.

Overzichtsfoto

Programma

“Nederland doet het slecht op het gebied van duurzaamheid en energieprestaties”, waren de woorden van key-note speaker bij Energy X Change, Maurits Groen. “We lijken het Nederlands elftal wel;  allemaal sterspelers, maar het lukt ons niet om te scoren”. Groen, vorig jaar de winnaar van de Duurzame top 100 gepubliceerd door Trouw, zette uiteen dat in Parijs een ‘kwantumsprong’ is gemaakt in bereidheid tot samenwerken op mondiaal niveau om klimaatverandering te beperken. Voor ons land lijkt de ‘wet van de stimulerende achterstand’ op te gaan. Samenwerking is hierin een sleutelwoord, iets dan Maurits Groen hier in de regio al veel ziet gebeuren, “dat mogen jullie nationaal best wat meer laten zien”. Groen baseerde zijn constatering op basis van terugkoppeling uit workshops, die aan het begin van de avond gehouden werden.

Maurits Groen

Verdieping

Er is uiteraard al veel samenwerking in deze regio, ook op het gebied van duurzaamheid en energie. Het is nu de kunst deze samenwerking niet alleen uit te breiden, maar ook te verdiepen. Vandaar dat ervoor is gekozen in de voorbereiding op Energy X Change, om op enkele onderwerpen vooraf workshops te houden. Tijdens deze workshops kon de verdieping opgezocht worden en hierover werd teruggekoppeld aan de netwerken op 7 april. Er zijn workshops gehouden rondom de thema’s E-mobility, circulaire stad, energie & zorg en energie in de gebouwde omgeving. De aanwezigen op 7 april zijn meegenomen in de ‘oogst’ van deze workshops.

Een greep uit de ‘oogst’ en oproepen vanuit de workshops:

  • De ziekenhuizen Rijstate en Radboud UMC weten elkaar vanaf nu te vinden voor het delen van kennis en ervaring;
  •  De inkopers van Rijstate, Radboud UMC, gemeente Nijmegen, gemeente Arnhem en provincie Gelderland gaan om tafel om het over gezamenlijk circulair inkopen te hebben;
  • Buurtinitiatief Groen West uit Arnhem roept op tot kennisdeling met een Nijmeegse wijk om tot een ‘wijken-band’ te komen om samen stappen te zetten onder andere op het gebied van isolatie en het plaatsen van zonnepanelen;
  • De HAN ontwikkelt een ‘cross-over’ voertuig dat tussen fiets en auto in zit, wilt u hierover meedenken? Kom op 12 april om 14.30 naar de Ruitenberglaan 29 in Arnhem;
  • Het Clean Mobility Center opent op spectaculaire wijze op 21 april, iedereen is uitgenodigd, meld u aan op www.cleanmobility.eu;
  • Project Enefista streeft naar energieneutraal woon-werk verkeer en wil 1500 meer werknemers op de e-bike naar het werk. Werkgevers, werknemers en overheid trekken samen op in dit project. Meer info? Mail e.vanheck@macroheck.nl ;
  • Showroom Arnhem gaat verplaatsen en wil naar de Blauwe Golven. Om hun nieuwe circulaire inkomen te kunnen vormen zijn zeecontainers nodig voor opslag van materiaal, kennis over warmte uit bovenliggende weg halen en bijdragen in financiële zin of in denkkracht. Doet u mee, mail peter@dto.nu;

Pitches

Het programma bood ook ruimte aan pitches van diverse organisaties. Zo werd gepitcht om energie uit water te halen (www.watergas.nu), om ‘Cirkelstad Arnhem-Nijmegen’ op te zetten (www.cirkelstad.nl), om studenten van Agreen (binnenkort te vinden op www.agreen.nl)  in te zetten om duurzaamheidsvraagstukken van bedrijven op te lossen en om samen te werken met ENGIE  om de Groene Delta van Nijmegen verder vorm te geven. Een columniste van Wintertuin sloot de avond treffend af met een verhaal over, jawel; samenwerking. Dat de samenwerking verder mag groeien en verdiepen!

Wij danken hierbij alle gasten voor de aanwezigheid en de organisatoren voor het voorbereiden en faciliteren van de avond.