Projecten & Initiatieven

Hieronder vindt u een overzicht van aan Power2Nijmegen gerelateerde projecten en initiatieven.

 

Duurzame toekomst BNZ

Samen Werken Aan een Duurzame Toekomst (SWADT) Bedrijvenvereniging Nijmegen Zuid werkte in 2015 via het project “Samen Werken Aan een Duurzame Toekomst” (SWADT) aan de uitvoering van een haalbaarheidsstudie. Deze geeft inzicht in de mogelijkheden en haalbaarheid om energiebesparende en energie-opwekkende maatregelen voor de bedrijventerreinen van BNZ te realiseren. Met de …

Watt Winst, aan de slag met energie

Watt Winst is een energiebesparingsaanpak voor kleine en middelgrote bedrijven. Deze bedrijven hebben niet vanzelfsprekend aandacht voor energiebesparing. Watt Winst ondersteunt deze bedrijven met energiebesparing. Ze meten en analyseren het energieverbruik en helpen de ondernemer met het nemen van besparingsmaatregelen. Dit gaat om relatief eenvoudige ingrepen en gedragsveranderingen. Hiermee is …

Pilot flexibilisering voltages Sanadome

Scandic Sanadome is een kuuroord / hotel dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Zo beschikt het hotel sinds 2006 over een Europees ecolabel. Scandic Sanadome heeft in zijn restaurant ‘Breeze’ een verlaagde netspanning met succes ingevoerd. Met een ‘spaartrafo’ is de netspanning verlaagd van 230 naar 210 of 220 Volt. Dit levert een energiebesparing …

Nijmeegs Energie Convenant 3.0 (NEC 3.0)

Het Nijmeegs Energie Convenant is een bestaand samenwerkingsverband tussen diverse grote Nijmeegse bedrijven en instellingen. Het convenant is in 2008 opgericht met als doel om in 3 jaar tijd 10% CO2 te reduceren. Die doelstelling is behaald. In totaal hebben de deelnemers aan het convenant 905 duizend ton CO2 gereduceerd. …

Energie uit de Waal

Royal HaskoningDHV heeft in 2016 in opdracht van de provincie Gelderland een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar mogelijkheden voor energiewinning uit waterkracht in Gelderland. Het rapport is gepubliceerd op de website van het Gelders Energieakkoord. Vanuit Power2Nijmegen is een bijdrage geleverd aan het onderzoek om te bekijken wat de mogelijkheden voor energiewinning uit de Waal in …