Projecten & Initiatieven

Hieronder vindt u een overzicht van aan Power2Nijmegen gerelateerde projecten en initiatieven.

 

Duurzame aanbesteding energie regio Arnhem-Nijmegen

17 gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen gaan binnen 5 jaar voor hun elektriciteit gebruik maken van duurzame energiebronnen in de eigen regio. Doel: een lokale overheid die zo snel mogelijk energieneutraal is. In totaal gaat het om 90 miljoen kilowattuur stroom (omgerekend het verbruik van 25.000 huishoudens). De aanbesteding is …

Groene Centrale De Grift

Burgerinitiatief Windpark Nijmegen-Betuwe heeft in 2016 vier van de vijf geplande windturbines op bedrijventerrein De Grift langs de A15 opgeleverd. De windmolens produceren genoeg stroom om ongeveer 8.000 huishoudens te voorzien. Bij het windpark aan de Griftdijk Noord in Lent komen ook nog eens 18.000 zonnepanelen. Die zijn goed voor de levering …

TPN West Energieneutraal

Bedrijvenvereniging Trade Port Nijmegen West (TPN-West) sprak medio 2014 de ambitie uit om energieneutraal te worden. Cofely, Royal Haskoning-DHV en Liandon hebben in 2015 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en vijf businesscases ontwikkeld voor het energieneutraal maken van het bedrijventerrein. Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Nijmegen en …

Jongeren en circulaire economie

Twaalf bedrijven en drie middelbare scholen in de regio Nijmegen hebben de handen ineengeslagen om de instroom naar duurzame opleidingen te bevorderen. De economische potentie van de circulaire economie voor Nederland is door TNO berekend op 7.3 miljard euro en maar liefst 54.000 banen die extra nodig zijn. De verwachting …

Uitrol Zonneradar

Het Nijmeegse bedrijf Rera Solutions heeft in samenwerking met de vakgroep Applied Materials Science van de Radboud Universiteit zeer geavanceerde apparatuur gebouwd om zonne-instraling te meten. Door deze apparatuur te koppelen aan PV-installaties kan gemeten worden of deze installaties de beoogde opbrengst halen. Zo kunnen storingen tijdig worden opgespoord. Wanneer de meetapparatuur breder …