Nijmegen Hout van de Wolfskuil

Nijmegen Hout van de Wolfskuil is een initiatief van Stichting Wijkfabriek Wolfskuil om met bewoners van het gas af te gaan door aanleg van een klein en flexibel warmtenet voor in eerste instantie 200 bestaande grondgebonden woningen in de wijk Wolfskuil in Nijmegen-West. Daarnaast heeft de gemeente Nijmegen de intentie om vijf bestaande panden op het warmtenet aan te sluiten.

De warmte wordt opgewekt door middel van verbranding van regionale biomassa. In een later stadium kan aansluiting volgen op het stedelijke warmtenet of zijn er andere vormen van duurzame warmtebronnen denkbaar.

Inmiddels is het technische en financiële haalbaarheidsonderzoek grotendeels afgerond. Bovendien hebben 50 bewoners binnen het tracé een sympathieverklaring ondertekend waarmee ze verklaren het project een warm hart toe te dragen en graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen van het project. Dit onderzoek is medegefinancierd vanuit Power2Nijmegen. Woningcorporatie Portaal en Liander zijn als partners betrokken bij het project.

De komende maanden wordt gewerkt aan de volgende zaken:

  • Uitvoering van een bewonersonderzoek om de warmtevraag en de voorwaarden waaronder bewoners bereid zijn aan te sluiten op het warmtenet vast te stellen
  • Verscherping van de businesscase en het opstellen van een businessplan voor de realisatie en exploitatie van het warmtenet
  • Commitment van financieringspartner(s) krijgen

De uitkomsten van het bewonersonderzoek dienen als input voor het aanbod voor duurzame warmtelevering aan bewoners van Wolfskuil. Het doel is om in het vierde kwartaal van 2018 voldoende (precontractuele) afnamecontracten te verkrijgen waardoor het project financierbaar wordt en gerealiseerd kan worden. De ambitie is om in 2019 te starten met de realisatie.

Meer dan de helft van het energieverbruik in Nederland is nodig om in warmte te voorzien. Momenteel is gas de meest gebruikte bron om industriële processen, gebouwen en huizen te verwarmen. Omdat het aardgas opraakt en bijdraagt aan klimaatverandering zoekt Nederland -en dus ook Nijmegen- naar alternatieven. Een hout gestookt warmtenet is er daar een van en biedt later ook mogelijkheden voor het aansluiten van andere duurzame verwarmingsbronnen.