Nijmeegs Energie Convenant 3.0 (NEC 3.0)

Het Nijmeegs Energie Convenant is een bestaand samenwerkingsverband tussen diverse grote Nijmeegse bedrijven en instellingen. Het convenant is in 2008 opgericht met als doel om in 3 jaar tijd 10% CO2 te reduceren. Die doelstelling is behaald. In totaal hebben de deelnemers aan het convenant 905 duizend ton CO2 gereduceerd. In 2012 heben de deelnemers aan het convenant besloten om ook na het behalen van de doelstelling samen verder te gaan onder de naam NEC 2.0 . Het aantal deelnemers is ook uitgebreid. De focus van het NEC 2.0 lag vooral op kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van energiebesparing en duurzaam ondernemen. De doelstelling werd wederom behaald en wel ruimschoots met 18% in drie jaar.
Ook in 2016 hebben de partijen aangeven verder te willen, waarbij men ook de horizon wil verbreden zowel qua doelstelling als doelgroep. Terugdringen van het energieverbruik blijft voor deelnemers een belangrijke doelstelling, maar ook vraagstukken op het gebied van vergroening van de energie en circulaire economie gaan in de derde versie meer aandacht krijgen.De doelstellingen voor het NEC 3.0 voor de komende drie jaren zijn:

  • Het verder beperken van het energieverbruik
  • Het  waar mogelijk verder ‘vergroenen’ van het energieverbruik
  • Het dichterbij brengen van de circulaire economie door, in samenwerking met andere deelnemers en derden aan de slag te gaan met het omvormen van de bedrijfsprocessen van lineair tot circulair.

Comments are closed.