Jongeren en circulaire economie

Twaalf bedrijven en drie middelbare scholen in de regio Nijmegen hebben de handen ineengeslagen om de instroom naar duurzame opleidingen te bevorderen.

De economische potentie van de circulaire economie voor Nederland is door TNO berekend op 7.3 miljard euro en maar liefst 54.000 banen die extra nodig zijn. De verwachting is dat, gezien de ambities van de regio Nijmegen op dit terrein, de behoefte aan hoogopgeleide arbeidskrachten zal toenemen. Op dit moment is de instroom van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs te beperkt, en is er sprake van relatief veel tussentijdse uitval. Door middelbare scholieren kennis te laten maken met de bedrijvigheid in de circulaire economie, zullen zij beter in staat zijn een afgewogen keuze te maken voor een vervolgopleiding en daardoor minder snel uitvallen in het vervolgonderwijs.

In dit project worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Overzichten en inspiratiefilmpjes over bedrijvigheid en opleidingsmogelijkheden hoger onderwijs rondom de circulaire economie in de regio
  • Trainingen voor 24 docenten voortgezet onderwijs over deze thema’s
  • 120 scholieren voeren minimaal 24 projecten uit bij 12 bedrijven
  • Jongeren maken VLOG verslagen van deze projecten die met elkaar worden gedeeld
  • Jongeren krijgen loopbaanadviezen en voeren coachingsgesprekken met bedrijven en vertegenwoordigers van het hoger onderwijs op basis van deze zelf gemaakte Vlogs
  • Monitoring van effecten van de experimenten en doorstroom naar het hoger onderwijs