Groenewijkstroom

Huishoudens met zonnepanelen produceren op momenten van veel zon meer groene stroom dan dat ze kunnen verbruiken. Groenewijkstroom zorgt dat dit overschot optimaal wordt gebruikt in de eigen wijk. Dat gaat als volgt: deelnemers van Groenewijkstroom krijgen via een app op hun smartphone (live) inzicht in hoeveel zonne-energie er in de straat aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd. Is er sprake van een lokaal overschot, dan kunnen deelnemers zonder zonnepanelen de stroom van hun buren met zonnepanelen gebruiken. Zo wordt stroomverlies beperkt. En wordt er even geen groene stroom lokaal geproduceerd, dan kunnen deelnemers ervoor kiezen hun stroomverbruik uit te stellen.

Als deelnemers energie verbruiken op de juiste momenten, ontvangen ze ‘Energie-Punten’. Hiermee nemen ze deel aan de lokale ‘E-Conomie’: een soort marktplaats voor de buurt. Met de punten kunnen ze handelen bij lokale ondernemers of producten en diensten kopen van andere wijkdeelnemers. Dit stimuleert de lokale economie, is goed voor de werkgelegenheid en is beter voor het milieu. Met deze alternatieve valuta kunnen we de verbinding leggen tussen energie, als ‘low-interest’ abstract onderwerp, en datgene wat men wél belangrijk vindt: het verbeteren van de sociale leefomgeving. Naast energiebesparing willen we hiermee de energietransitie op elegante wijze versnellen en de duurzaamheidsbeweging sneller laten groeien.

Met ondersteuning van ‘Power2Nijmegen’ wil Groenewijkstroom starten met 50 huishoudens in Nijmegen Noord. Met bewonersverenigingen zijn ze in gesprek om geschikte plekken voor de start van de pilot te bepalen. Dit zijn straten waar op momenten van veel zon grote stroomoverschotten zijn. Door een zonne-opwek voorspelling aan te bieden – gespecificeerd per straat – kan met de app het energiegebruik handig worden getimed. Bij een overschot krijgen deelnemers een bericht: ‘Gebruik nu stroom, want we hebben over!’ Het systeem registreert hoeveel lokaal opgewekte stroom deelnemers verbruiken. Voor het energiegebruik op de ‘piekmomenten’ krijgen deelnemers E-Punten die ze uitgeven in de straat en wijk.