Energie uit de Waal

Royal HaskoningDHV heeft in 2016 in opdracht van de provincie Gelderland een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar mogelijkheden voor energiewinning uit waterkracht in Gelderland. Het rapport is gepubliceerd op de website van het Gelders Energieakkoord.

Vanuit Power2Nijmegen is een bijdrage geleverd aan het onderzoek om te bekijken wat de mogelijkheden voor energiewinning uit de Waal in Nijmegen zijn met de Oryon Watermill. De Oryon Watermill is een Gelderse vinding en is een watertrubine die speciaal gemaakt is om energie te winnen uit langzaam stromende rivieren.

Uit het rapport blijkt dat het theoretisch mogelijk is om met een waterkrachtcentrale van Orion Watermill op jaarbasis ca. 60 MWh op te wekken, waarmee ongeveer 17 gezinnen kunnen worden voorzien van groene stroom. Het is echter niet mogelijk om hier een commercieel haalbare business case van te maken.