Nijmeegs energieverbruik in beeld gebracht

Hoeveel aardgas en elektriciteit verbruikt u in uw woning of bedrijf? Niet iedereen weet daar antwoord op of heeft de gegevens meteen paraat. Je ziet ze misschien bij het controleren van de energierekening, bij het berekenen van de terugverdientijd van de muurisolatie of bij het vergelijken van je gasverbruik na het plaatsen van HR++ glas.

Wijkniveau
Ook de gemeente Nijmegen vindt het om meerdere redenen belangrijk zich dat inzicht te geven maar dan op gemeentelijk niveau. Hoe heeft zich bijvoorbeeld het energieverbruik van woningen zich de laatste 10 jaar ontwikkeld? En verbruiken of besparen woningen meer energie dan bedrijven? Dat zijn voorbeelden van vragen waar u in de rapportage antwoord op kunt vinden. Door niet alleen op stadsniveau maar juist op wijkniveau (44 in totaal) de energiedata te onderzoeken, is het totale gemeentelijke energieverbruik ontrafeld. Door de lange periode beschikbare data (2008-2017) kunnen er trends in worden ontdekt. We kunnen in de gaten houden of Nijmegen nog op schema zit naar een energieneutrale stad in 2045. En omdat we op wijkniveau het energiegebruik weten, kunnen we wijkgerichte acties uitvoeren. We kunnen Nijmegen vergelijken met de landelijke trends en beoordelen hoe de stad het doet.

Warmtevisie
Met het opstellen van de warmtevisie is gelijktijdig alle energiedata op 1 plek samengebracht. Op die manier is elke wijk qua fysieke bebouwing en warmte (aardgas) verbruik te benoemen. De data kan worden gebruikt voor de verdere uitwerking van de warmtetransitie plannen in de wijken benoemd zoals in de Warmtevisie.

Rapport
Het rapport nodigt iedereen uit om mee te denken over hoe we tot een energieneutrale stad kunnen komen. In Nijmegen verbruiken we nu een enorme hoeveelheid energie. De komende jaren moeten we daarop flink besparen. De energie die we verbruiken moet duurzaam worden opgewekt. Bekijk de rapportage.

 

Geef een reactie