Nijmeegs Energie Convenant 2.0 (NEC 2.0)

Het Nijmeegs Energie Convenant is een bestaand samenwerkingsverband tussen diverse grote Nijmeegse bedrijven en instellingen. Het convenant is in 2008 opgericht met als doel om in 3 jaar tijd 10% CO2 te reduceren. Die doelstelling is behaald. In totaal hebben de deelnemers aan het convenant 905 duizend ton CO2 gereduceerd. In 2012 heben de deelnemers aan het convenant besloten om ook na het behalen van de doelstelling samen verder te gaan onder de naam NEC 2.0 . Het aantal deelnemers is/wordt ook uitgebreid. Nieuwe deelnemers moeten nog steeds een CO2 footprint opstellen, maar de focus van het NEC 2.0 ligt vooral op kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van energiebesparing en duurzaam ondernemen.

Status Mei 2013:

In April 2013 is een nieuw convenant ondertekend.

De nieuwe deelnemers zullen zich inspannen om de komende drie jaar hun CO2-uitstoot ook met negen procent te verminderen. De andere deelnemers streven in die periode naar een verdere vermindering van hun uitstoot door diverse maatregelen. Aan het begin van de periode van drie jaar zal er bij de nieuwe deelnemers een footprint gemaakt worden, zodat duidelijk wordt hoeveel CO2 er met hun activiteiten geproduceerd wordt en hoe deze uitstoot kan worden teruggebracht.

Na afloop van de periode van drie jaar krijgen alle deelnemers een eind-audit, waarmee duidelijk wordt in hoeverre ze hun CO2-uitstoot daadwerkelijk hebben teruggebracht.

Geef een reactie