Feiten en cijfers

Energieneutraal in 2045!

Een energieneutrale stad is een stad die op jaarbasis evenveel energie duurzaam opwekt als dat er verbruikt wordt in die stad. Nijmegen wil in 2045 energieneutraal zijn door 50% energie te besparen en de overgebleven 50% duurzaam op te wekken (zie figuur 1). Hoe we dat willen doen staat in de Power2Nijmegen Routekaart  die samen met de deelnemers in het netwerk is opgesteld.

routekaart1

Figuur 1: Ambitie: energieneutraal door 50% duurzame energiebesparing (tov 2008) en resterende 50% met duurzame bronnen op te wekken.

Waar staan we nu?

Onderstaande grafiek (figuur 2) laat de feitelijke afname van het energieverbruik in Nijmegen en het feitelijke aandeel duurzame energieopwekking zien ten opzichte van het scenario uit de routekaart zoals we hierboven lieten zien.

Figuur 2: Werkelijk energieverbruik en opwekking vergeleken met de doelstellingen

 

Tussen 2008 en 2018 daalde het energieverbruik in Nijmegen met ongeveer zeventien procent. We verbruiken daarmee minder dan we vooraf hadden verwacht. Helaas blijft tegelijk de opwek van duurzame energie achter op de doelstellingen. In 2018 was het ‘tekort’ aan duurzame opwek ongeveer gelijk aan het ‘overschot’ in besparing. De twee compenseerden elkaar zo.

De totale opwek van duurzame energie komt voor een kwart van vier windturbines langs de A15, een kwart van alle zonnepanelen in de stad samen, en de overgebleven helft is de warmte in het warmtenet.

Meer weten? Het rapport ‘Energie aan zet’ geeft gedetailleerd weer hoe het energieverbruik en de opwek van duurzame energie de afgelopen tien jaar ontwikkelde in Nijmegen.