Feiten en cijfers

Energieneutraal in 2045!

Een energieneutrale stad is een stad die op jaarbasis evenveel energie duurzaam opwekt als dat er verbruikt wordt in die stad. Nijmegen wil in 2045 energieneutraal zijn door 50% energie te besparen en de overgebleven 50% duurzaam op te wekken (zie figuur 1). Hoe we dat willen doen staat in de Power2Nijmegen Routekaart  die samen met de deelnemers in het netwerk is opgesteld.

routekaart1

Figuur 1: energieneutraal door 50% duurzame energiebesparing (tov 2008) en resterende 50% met duurzame bronnen op te wekken.

Waar staan we nu?

Onderstaande grafiek laat de feitelijke afname van het energieverbruik in Nijmegen en het feitelijke aandeel duurzame energieopwekking zien ten opzichte van het scenario uit de routekaart (figuur 1).


In 2016 is het energieverbruik met ongeveer 17% gedaald ten opzichte van 2008. Daarmee liggen we goed op koers qua energiebesparing. Het aandeel duurzame energieopwekking ligt ook op schema en bedraagt momenteel 9% van het totale energieverbruik.

De 4 windturbines lang de A15 leveren een belangrijke bijdrage aan de stijging van de duurzame energieopwek in 2016. Met de komst van een 5e windturbine langs de A15 en de transformatie van GDF Suez naar een Groene Delta zal het aandeel duurzame energie in Nijmegen de komende jaren nog verder toenemen.

Het rapport ‘Energie aan zet’ geeft een gedetailleerde inkijk in de ontwikkeling van het energieverbruik en de energieopwek in Nijmegen.

De energiecijfers van Nijmegen en andere gemeenten kunt u ook zelf bekijken op: www.energieinbeeld.nl (login: Nederland, wachtwoord: Nederland)

Geef een reactie