Kosteloze begeleiding bij verduurzamen sportaccomodaties

Sportief Opgewekt is per direct één van de partijen die onder de vlag van NOC*NSF sportaanbieders begeleidt bij de verduurzaming van sportaccommodaties. Met een gratis energiescan en kosteloze procesbegeleiding ondersteunen ze bij het verduurzamen van de sportaccommodatie. De afspraken met NOC*NSF lopen in eerste instantie tot 1 juli, dus geïnteresseerden moeten er snel bij zijn!

2000 euro per sportaanbieder
De afgelopen jaren heeft Sportief Opgewekt al zo’n 60 sportaccommodaties verduurzaamd met ledverlichting en zonnepanelen. Eerder waren de kosten voor procesbegeleiding verwerkt in de opdrachten van de klanten van Sportief Opgewekt. Bij nieuwe opdrachten van verenigingen betaalt NOC*NSF de procesbegeleiding. Per traject is daarvoor tot 1 juli 2020 een bedrag van € 2.000 beschikbaar. Bij commerciële sportaanbieders (bijvoorbeeld fitnesscentra en manéges) vergoedt NOC*NSF 50% van de begeleidingskosten.
Na 1 juli wordt in overleg met het ministerie van VWS – financier van de subsidie die NOC*NSF uitkeert – het vervolg bepaald.

Energierapport en open offertetraject
Niet alleen de kosteloze procesbegeleiding is nieuw. Ook een energierapport is onderdeel van het vernieuwde aanbod. Per accommodatie wordt een rapportage met besparingsmogelijkheden opgestelt, die verder gaat dan alleen ledverlichting en zonnepanelen. Nadat er een keuze is gemaakt voor de gewenste maatregelen, wordt er een open offertetraject doorlopen.

Aanmelden
Sportaanbieders kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@sportiefopgewekt.nl. Daarna nemen we contact op om zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan! Klik hier voor meer informatie.

Routekaart Verduurzaming Sport
Met deze extra ondersteuning aan sportaanbieders geeft Sportief Opgewekt invulling aan de Routekaart Verduurzaming Sport. Daarin staat bijvoorbeeld de ambitie dat in 2050 alle sportaccommodaties CO2-arm zijn. Uit de tientallen trajecten die zij al met verenigingen hebben gedaan, blijkt dat ledverlichting en zonnepanelen een enorme bijdrage leveren aan deze doelstelling.
Sportief Opgewekt blijft daarom opgewekt een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse sport!