Jurymoment masterplan ’verduurzamen De Biezen/Waterkwartier’

Op donderdag 24 januari was het jurymoment en de prijsuitreiking van het masterplan ’hoe de wijk De Biezen/Waterkwartier te verduurzamen’ op Eco-School Dominicus College. Leerlingen van drie havo en drie vwo gingen tijdens het project ‘Jongeren en Circulaire Economie’ in adviesbureaus aan de slag.

Van de gemeente Nijmegen had de school een brief ontvangen met onderstaande opdracht:
‘Stel een adviesplan op om van de wijk De Biezen/Waterkwartier een meer duurzame wijk te maken, passend bij de ambities van Green Capital.’

Diverse deelthema’s werden door bedrijven en organistaties bij de leerlingen onder de aandacht gebracht zoals:
• Bouwen en wonen;
• Openbare ruimte en groen;
• Leefbaarheid (algemeen) en sociale samenhang;
• Ondernemerschap en circulaire bedrijvigheid;
• Leefbaarheid voor jongeren;
• Energie (besparing en opwekking);
• Afval (beperken, gescheiden inzamelen en hergebruiken).

Prijsuitreiking en jurymoment
Op donderdag 24 januari werden de adviezen gepresenteerd aan wethouder Tiemens en een vakjury.
Na afloop vond de prijsuitreiking plaatst waarbij het winnende adviesbureau een échte Green Capitaltaart ontving.

Bekijk ook het filmpje van ‘Wij zijn Nijmegen’ voor een impressie van het jurymoment en de prijsuitreiking.

Wethouder Tiemens samen met het winnende adviesbureau.