Inloopspreekuur ‘Duurzaam Wonen’ bij Enverion

Woont u in Nijmegen en wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw woning? Maak dan een afspraak voor vrijblijvend advies bij Enverion. U vindt de tijdelijke InStore in de populaire koffiezaak en yogastudio Bhalu aan de Bloemerstraat 95.

Enverion is een initiatief van lokale ondernemers met expertise op het gebied van duurzaam wonen. Projectleider van het collectief, Wim van Megen vertelt over Enverion: “Door lokale verbondenheid en menselijke maat wil Enverion ervoor zorgen dat burgers via één aanspreekpunt allerlei verduurzamingsmaatregelen kunnen treffen, op het gebied van energiebesparing, hernieuwbare energie opwekken, duurzaam vervoer en financiering”.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Zo begeleidt Enverion inwoners niet alleen met praktische informatie, maar ook door het maken van afspraken met adviseurs. Deze adviseurs komen op locatie vrijblijvend kijken naar de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen of het zelf opwekken van hernieuwbare energie. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderhoudt Enverion proactief contact met arbeidsbemiddelende bedrijven die de Participatiewet uitvoeren. Enverion biedt een podium waarop gemotiveerde werkzoekenden via leerwerktrajecten kunnen acteren.

Synergie in Energie
Eerder organiseerde Enverion in de gemeente Berg en Dal al verscheidene popup stores, van oktober 2017 tot en met mei dit jaar. Vanaf 9 juni is Enverion aanwezig in de Duurzame Hoofdstad van Europa, als InStore bij Bhalu. Wim van Megen vertelt hierover: “Onze kernspreuk is ‘Synergie in Energie’, en vervolgt: “Om de crisis van de aarde het hoofd te bieden, is het nodig om mondiaal te denken, lokaal te handelen en samen te werken. Zo wil de coöperatieve Enverion door samenwerking van bedrijven, gemeenten en andere organisaties verduurzaming eenvoudig en betrouwbaar maken voor particulieren”. Het initiatief resoneert met wat Herman Wijffels begin dit jaar op het honderdste Energieontbijt van de beweging 02025 in Amsterdam zei: “Zodra burgers, bedrijven, kennisinstellingen, belangenorganisaties en de overheid samen aanschuiven aan de keukentafels, groeit de steeds grotere groep koplopers naar een peloton en dan krijgt de transitie vleugels”.

Inloopspreekuur Enverion ‘Duurzaam Wonen’
Het inloopspreekuur is iedere vrijdag- en zaterdagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur.
Overige dagen op afspraak. U vindt Enverion in Bhalu, Bloemerstraat 95, Nijmegen is.
Er is gekozen voor de Bloemerstraat omdat deze straat laat zien dat ze langzaam maar zeker verandert van kleur en samenstelling. Niet alleen door de herinrichting van de straat, met de muurschilderingen en nieuwe ondernemers, maar ook door nieuwe activiteiten.

Geef een reactie