Haalbaarheidsonderzoek Solar Carport kan van start!

ZEBRA start binnenkort met een haalbaarheidsonderzoek, inclusief businesscases voor het opwekken van elektriciteit via zonnepanelen op grote parkeerterreinen. Het blijkt namelijk moeilijk om eigenaren van grotere daken bereid te vinden om hun dak ter beschikking te stellen voor zonneprojecten of om hen zover te krijgen zelf hun daken vol te leggen met zonnepanelen.
Dit vormt een belemmering voor het vergroten van duurzame energie opwek.
Een nog niet eerder in Nijmegen gerealiseerde oplossingsrichting is om boven parkeerterreinen zonneprojecten te realiseren. Dit in een coöperatief project, samen met burgers en met de postcoderoosregeling.

In dit totale project worden drie innovatieve opties onderzocht, waarvan twee technisch en één organisatorisch van aard is. Om het project in de volgende fase coöperatief vorm te kunnen geven, is de juiste coöperatie nodig. Deze coöperatie zou een soort koepel moeten vormen voor alle kleinschalige initiatieven die reeds bestaan in Nijmegen en die nog gaan ontstaan.

Voor de uitvoering van dit haalbaarheidsonderzoek heeft ZEBRA een beroep gedaan op de subsidieregeling van Power2Nijmegen. De subsidieregeling van Power2Nijmegen is bedoeld om innovaties te versnellen en projecten die vast zitten net dat duwtje in de rug te geven zodat deze toch van de grond kunnen komen om zo projecten te realiseren die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling ‘Nijmegen Energieneutraal in 2045’.

Onlangs is de door ZEBRA aangevraagde subsidie toegekend. Ze kunnen dus aan de slag!