Groen licht bouw Zonnepark de Grift

Goed nieuws voor zonnepark de Grift! De Raad van State verklaart het hoger beroep tegen de komst van Zonnepark de Grift ongegrond. Met deze uitspraak is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. De weg voor de bouw is daarmee nu echt vrij.

Met de bouw van het zonnepark gaat Energiecoöperatie WPN samen met partner Wiek-II-, zo snel mogelijk van start. Omdat er op dit moment nog geen geld bij elkaar is gebracht door leden van de coöperatie maken ze gebruik van een overbruggingsfinanciering. Verwacht wordt dat dat leden en donateurs vanaf december kunnen inschrijven voor Nijmeegse Zonaandelen. Als er niet genoeg eigen vermogen wordt opgehaald neemt Energie–coöperatie WPN in de lente van 2021 het eigendom van het zonnepark over.

Dinsdag 7 juli vond de algemene leden vergadering (ALV) van de coöperatie plaats. Uiteraard met veel aandacht voor het zonnepark. In de terugblik lees je meer over de planning en gemaakte afspraken.

Het hoger beroep tegen Zonnepark de Grift, dat werd ingediend door een buurtbewoner, draaide om de grond waarop het zonnepark is gepland. Lees de uitspraak van de Raad van State.