Gemeente gaat voor zonnedaken

Nijmegen is een groene stad. En we blijven daarin ontwikkelen. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om meer in te zetten op zonne-energie op bedrijfsdaken.  Ze nodigen daarvoor binnenkort de eigenaren van de twintig grootste bedrijfsdaken uit voor een gesprek.

De indiener van de motie, GroenLinks, geeft aan de een versnelling nodig is in onze klimaatmaatregelen. Daarbij noemen ze de mogelijkheden om het vraagstuk samen met de stad op te pakken. Op daken ligt nog veel te winnen, menen zij.

Vandaar dat zij het geschikte dakoppervlak in Nijmegen in kaart willen brengen. Vanuit daar kan de gemeente het gesprek aangaan met de eigenaren van de grootste dakoppervlakken. Via gezamenlijk overleg en mogelijke samenwerking kunnen de partijen dan kijken of zonnepanelen inderdaad mogelijk zijn op die locaties. Ook kunnen eventuele externe partijen meehelpen.

Begin volgend jaar gaat de gemeente aan de slag met de eerste stappen in het plan.