Footprint verlagen? Het lukt als je niet meer alleen bent

Iedereen weet dat het veranderende klimaat niet meer iets is dat plaatsvindt in verweggistan. Het gebeurt hier, op onze planeet en iedereen heeft er mee te maken. Toch hebben grote problemen de eigenschap dat ze mensen verlammen in plaats van tot actie aanzetten. Het probleem is zo groot, dat mensen bijna automatisch denken dat hun kleine beetje inzet toch niks meer kan veranderen, met apathie als gevolg. Dit moet en kan heel makkelijk anders. Door samen, stap voor stap, echt te werken aan leven met een kleinere footprint.

Joke Feenstra is een ervaren trainer op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Zij heeft zelf aan den lijve ondervonden dat het kan: je footprint met forse percentages verminderen. Zij kan als geen ander mensen meekrijgen naar nieuw gedrag. Als een sport, in kleine stapjes. Dit leidt tot gedrag dat wel binnen de mogelijkheden van deze planeet past en dat bovendien heel vaak gezonder, goedkoper en nog leuk is ook.

Joke Feenstra van Groeien op Grootstal is verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus.

Kern van de aanpak is dat je het sámen doet. De eerste groep start in European Green Capital Nijmegen in januari. De eerste drie maanden van het jaar komt de groep iedere 14 dagen bij elkaar op Landgoed Grootstal. Men start met het in kaart brengen van ieders ecologische footprint en maakt daarop een plan van aanpak. Daar wordt, met meerdere docenten, kennis en inspiratie aan toegevoegd en het palet van gedrag uitgebreid met nieuwe vaardigheden.  Daarna ontmoet men elkaar nog een keer vlak voor de zomer en in de winter. Iedere cursusgroep werkt dus een vol jaar samen aan het behalen van ieders persoonlijke doelen. Tussen de bijeenkomsten door blijft de groep online met elkaar en de docenten verbonden en met nieuwe groepen die overal in het land zullen starten.

Opschalen interessant
Steeds meer Gemeentes, instellingen en bedrijven zijn enthousiast over deze groeps- en stapsgewijze aanpak en willen graag aanhaken met hun eigen personeel of in hun eigen gemeente deze cursus ook aanbieden. Zo wordt de totale groep die met dit onderwerp bezig is, en ook eigen wijsheid meebrengt steeds groter, en de meetbare winst voor het klimaat ook..

Tip: op vrijdagmiddag 14 december kan iedereen gratis kennismaken met de docenten en inhoud van de Ecotraining Groen Geluk. Meer informatie en aanmelden op de activiteitenpagina van Nijmegen European Green Capital 2018.

Paviljoen landgoed Grootstal.

The Plant is de organisatie en online community partner. Joke Feenstra van Groeien op Grootstal is verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus. Meer informatie en inschrijven kan op The Plant. Bel of mail voor meer informatie over in company training of het opzetten van een training in jouw organisatie of gemeente naar joke@groeienopgrootstal.nl