Energiek Beuningen: lokale energietransitie in volle gang

In Beuningen werken inwoners, bedrijven, verenigingen, instellingen samen aan een energieneutraal Beuningen. In 2016 is hiervoor de energievisie ‘Energiek Beuningen’ opgesteld. Een ambitieus programma, waarin is opgenomen hoe Beuningen in 2040 energieneutraal is. Binnen de gemeentegrenzen moet vanaf dat moment net zoveel duurzame energie worden opgewekt als dat er gebruikt wordt.

Energie besparen
Samen met inwoners, bedrijven, verenigingen, instellingen bespaart Beuningen komende jaren energie. Daarvoor zet zij op alle gebieden in. Denk bijvoorbeeld aan het duurzaam maken van woningen door energieadvies aan huis te geven, het bouwen van twee ecowijken en de duurzaamheidslening woningeigenaren.

Sportverenigingen en scholen krijgen hulp bij het energiezuinig maken van hun gebouwen. Door bijvoorbeeld energiescans en subsidie advies. Voor verenigingen en scholen is er ook een duurzame stimuleringslening. Samen met het Dijkmagazijn organiseert de gemeente energie-educatie op basisscholen. Er komt een ‘duurzame denktank’ waarbij jongeren duurzame acties bedenken en uitvoeren.

Dit jaar vindt er ook een energie-estafette (energieadvies voor MKB) plaats in het centrum van Beuningen. Ook worden er plannen gemaakt om zonnepanelen op bedrijfsdaken te plaatsen.

Nieuwe energie opwekken
Naast al de besparingsprojecten wekt de gemeente Beuningen ook ‘nieuwe’ duurzame energie op. Dat wil de gemeente doen door zonnevelden en/of windmolens. Wat goede locaties zijn, hoe we omgaan met lusten en lasten, hoe we invulling geven aan een fonds en compensatieregelingen zoekt de gemeente nu samen met inwoners, de Beuningse energiecoöperatie ‘Energie voor Vier’ en grondeigenaren en initiatiefnemers voor wind- en zonne-energie uit.

Energiek Beuningen doen we samen
De gemeente Beuningen is trots op de grote betrokkenheid van inwoners bij de lokale energietransitie. Trots op al die partijen en organisaties die duurzame acties ontplooien, trots op al die inwoners die hun woningen verduurzamen. Door samen te werken maken wij samen Beuningen energieneutraal!

 

 

 

 

Meer weten?    
Dit is een kleine greep uit alles wat de gemeente Beuningen gaat doen om in 2040 energieneutraal te zijn. Wilt u meer weten? Meld u aan voor de Nieuwsbrief Energiek Beuningen. Stuur een e-mail naar gemeente@beuningen met als onderwerp ‘ook ik wil de Nieuwsbrief Energiek Beuningen ontvangen’.
Of neem een kijkje op de website: www.energiekbeuningen.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto: wethouder Piet de Klein.

Geef een reactie