Eerste energieneutrale winkelcentrum van Nederland

Hart v/d Waalsprong wordt een echte stadswijk met 450 woningen en een energieneutraal winkelcentrum. Ontwikkeld rondom treinstation en gebruik makend van slimme mobiliteit. Vlakbij erfgoed en natuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebieds- en vastgoedontwikkelaars AM en VanWonen hebben de tender centrumgebied Hof van Holland in Nijmegen gewonnen. Het plan Hart van de Waalsprong is eigentijds en passend bij Nijmegen en voldoet in zeer ruime mate aan de ambities van de gemeente. De inrichting van de openbare ruimte is goed doordacht en voorziet in prettige en levendige verblijfsplekken die sociaal veilig zijn. Dit draagt bij aan ontmoetingen tussen bewoners onderling en tussen bewoners en bezoekers ontstaat sociale cohesie.

De opening van het winkelcentrum staat gepland voor 2021 en vanaf 2024 is de hele stadswijk opgeleverd. Belangrijke pijlers uit het winnende plan zijn ‘gemengd programma’, ‘duurzaamheid’ en ‘slimme mobiliteit’ die tezamen gaan zorgen voor ontmoeting en inspiratie.

Voor meer informatie zie: Nijmegen Waalsprong.

 

 

Geef een reactie