Nijmeegs energieverbruik in beeld gebracht

Net voor de zomervakantie heeft het College van B&W het rapport ‘Energie aan zet’ vastgesteld. Het rapport geeft een gedetailleerde inkijk in de ontwikkeling van het energieverbruik en de -opwek in Nijmegen. Power2Nijmegen sprak de twee ambtenaren van de gemeente Nijmegen achter deze rapportage: Simone Ploumen, projectleider warmtenet en Paul Erades, adviseur bodem en energie.

Simone Ploumen en Paul Erades


Waarom is dit rapport geschreven?

“Als je een energievisie en energieplan voor Nijmegen wilt opstellen, moet je eerst over uitgebreide en juiste informatie op energiegebied beschikken”, zegt  Simone. “Zo wil je bepaalde kengetallen van panden weten, bijvoorbeeld de gemiddelde grootte of wat voor soort gebouw. Ook is het nodig er achter te komen wáár de energie precies in Nijmegen wordt verbruikt. Zijn er verschillen tussen bepaalde wijken en waarom is dat zo. Dit om een inschatting te kunnen maken waar inzet het hardst nodig is.”

Was de informatie makkelijk te vinden?
“Het heeft even geduurd voordat alle informatie was achterhaald en gecontroleerd “, vertelt Paul. “De gegevens liggen namelijk bij meerdere bronhouders. Bovendien zaten er vaak fouten in de database. Maar nu beschikken we over de juiste informatie en is alles in een computerprogramma op een overzichtelijke wijze samengebracht”.

Het is een uitgebreid rapport geworden, waarom is dat?
Paul: “Er is voor gekozen de data niet alleen op stadsniveau te analyseren. Dan krijg je te weinig inzicht in de exacte oorzaak van de stijging en daling in energieverbruik. Door op wijkniveau (44 in totaal) de energiedata te analyseren, kan je de totale gemeentelijke besparing nauwgezet ontrafelen. En omdat het energieverbruik van zo’n lange periode beschikbaar is (2008-2016) kunnen er trends in worden ontdekt.” Simone:” We hebben ook rekening gehouden met de verschillende doelgroepen: van globale lezer tot aan energie-expert. Daarom is gekozen voor een basis rapport met een technische bijlage.”

Wordt het rapport nu al gebruikt?
Simone: “Jazeker, we gebruiken de data nu al bij haalbaarheidsstudies voor de uitbreiding van ons Nijmeegs warmtenet. Zo kunnen we makkelijker de grootverbruikers achterhalen en contact met hen opnemen. De energiedata is ook heel nuttig geweest bij het onderzoeken van het tracé van het hoofdtransportnet voor de warmte, de ringleiding. En binnenkort gebruiken we het voor de aardgasvrije pilotwijken om daar de verschillende verwarmingsopties, samen met alle partijen in de wijk, te verkennen.

Tot slot, wat wil je de lezer meegeven?
Simone: “Dit rapport nodigt iedereen uit om mee te denken over hoe we tot een energie neutrale stad kunnen komen. In Nijmegen verbruiken we nu een enorme hoeveelheid energie. De komende jaren moeten we daarop flink besparen. De energie die we verbruiken moet duurzaam worden opgewekt. Paul voegt daaraan toe, “Het rapport is ook een handig naslagwerk om allerlei energie gerelateerde informatie van Nijmegen op te zoeken.”

Het complete rapport kunt u hier nalezen.

Geef een reactie